تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین

دستاوردها

تقویم دانشگاه

 • ۱۰ خرداد
  روز جهانی بدون دخانیات
 • ۱۰ خرداد
  روز جهانی تیروئید
 • ۱۱ خرداد
  روز جهانی تیروئید
 • ۱۲ خرداد
  روز جهانی تیروئید
 • ۱۳ خرداد
  روز جهانی تیروئید