تقویم

روز دندانپزشکی (بهداشت دهان و دندان)

۲۳ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی هموفیلی

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


روز علوم آزمایشگاهی

۳۰ فروردین ۱۳۹۸


روز جهانی پیشگیری از مالاریا

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


هفته ملی سلامت

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی ماما

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تالاسمی

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی پارکینسون

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی خانواده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی فشار خون

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


روز جهانی تیروئید

۰۶ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی بدون دخانیات

۱۰ خرداد ۱۳۹۸


روز جهانی اهداء کنندگان خون

۲۶ خرداد ۱۳۹۸